Classy Clinic

“ ไม่ใช่แค่เติมให้เต็ม แต่เราเด่นเรื่องดีไซน์ “

Classy Clinic

“ ไม่ใช่แค่เติมให้เต็ม แต่เราเด่นเรื่องดีไซน์ “

ปรึกษาฟรี

ไม่ใช่แค่เติมให้เต็ม
แต่เราเด่นเรื่องดีไซน์

Re-Face คืออะไร?

Re-Face คือ เทคนิคการปรับรูปหน้า สร้างมิติโดยการปลูกถ่ายเซลล์ไขมันจากจุดนึงมาบริเวณใบหน้า

Re-Face คือ เทคนิคการปรับรูปหน้า สร้างมิติโดยการปลูกถ่ายเซลล์ไขมันจาก จุดนึงมาบริเวณใบหน้า เพื่อช่วยให้ใบหน้าได้ สัดส่วน พร้อมแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหา หน้าตอบ, หน้าผากแบน, ขมับบุ๋ม, ปัญหาใต้ตาลึกโบ๋, ร่องแก้มลึก รวมถึงหน้าไม่ได้รูป เพื่อให้คุณดูอ่อนเยาว์ ขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติด้วยไขมันจากตัวคุณเอง ที่สำคัญ ไม่เกิดอันตราย และอยู่ได้อย่างยาวนาน