Reface เทคนิคการปรับรูปหน้า

ตั้งแต่โครงสร้างของใบหน้าจนถึงผิวด้านบน  ด้วยเซลล์ไขมันของตัวเอง

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหมอจูน Classy clinic ที่มีประสบการณ์ในการดูแลคนไข้ด้านนี้มากกว่า 10 ปีโดยการใช้นวัตกรรม

ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการเก็บเซลล์ การคัดเลือกเซลล์ และการปลูกถ่ายเซลล์ไขมัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

หัวใจสำคัญที่สุดของการทำ Reface คือ การออกแบบโครงสร้างของใบหน้า ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ

เพราะเราให้ความสำคัญต่อความเป็นตัวตนของคุณ และเราเชื่อว่าทุกคนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

ดังนั้นความสวยของทุกคนจึงแตกต่าง

เหมาะกับใคร

  1. sdfsdf
  2. sdfsdfr

อาการหลังฉีด

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

บริการที่เกี่ยวข้อง